تولید دستگاه آپارت لاستیک خودرو

آپاراتی بزرگزاده طراح و تولیدکننده دستگاه آپارات لاستیک خودرو با بخار می باشد که این روش یک روش نوین  برای پنچر گیری لاستیک خودروهای سواری می باشد.

 

دستگاه اپارات لاستیک
اپارات بزرگزاده